O projektu

Cilj projekta CROSSNET je jačanje infrastrukturnih i organizacijskih kapaciteta Seizmološke službe radi povećanja kvalitete prikupljanja, obrade i primjene seizmičkih podataka potrebnih za proces obnove objekata, planiranje izgradnje novih objekata i praćenje javne infrastrukture, kao i jačanje otpornosti Hrvatske na potrese i povezane rizike. U sklopu projekta nabavit će se i oprema za definiranje najboljih lokacija za postavljanje seizmoloških postaja. Nakon početne analize i definiranja pogodnih lokacija, na 95 odabranih bit će postavljene seizmološke postaje. Instalacijom novih postaja stvorit će se osnovni preduvjeti za moderno prikupljanje i analizu seizmoloških podataka.

Trenutno u Republici Hrvatskoj postoji 17 seizmoloških postaja (13 postaja koje se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske, te 4 postaje opremljene seizmografima koje je Grad Zagreb dao na korištenje Seizmološkoj službi).

Na slici je prikazana karta trenutno aktivne državne mreže seizmoloških postaja (crvenim trokutima) i mobilne mreže (plavim trokutima) Seizmološke službe.

Nakon razornog potresa u Petrinji Seizmološka služba opremljena je s 20 kompleta mobilnih seizmoloških postaja za brzo postavljanje u epicentralna područja. Bilo je to prvo ulaganje u seizmološku mrežu u posljednjih 20 godina. Budući da se radi o mobilnim, prijenosnim uređajima, njihova primarna funkcija je prikupljanje detaljnih informacija iz potresom pogođenih područja radi praćenja učestalosti i magnitude naknadnih potresa u već pogođenom području, te se ne mogu smatrati trajnim rješenjem za utvrđivanje seizmoloških podataka. Slijedom svega navedenog, može se zaključiti da Hrvatska ima zastarjelu seizmološku mrežu koja nije u skladu sa suvremenim standardima, što smanjuje mogućnost povećanja otpornosti cjelokupnog teritorija Hrvatske na rizike vezane uz seizmičke aktivnosti, dok će projekt CROSSNET omogućiti modernizaciju mreže te učinkovitu implementaciju seizmoloških podataka.