Terenska mjerenja mikroseizmičkog nemira na području Baranje

Od 08. do 10. svibnja 2023. godine suradnici na projektu CROSSNET, s voditeljem projekta Tomislavom Fiketom obavili su terenska mjerenja mikroseizmičkog nemira na području Baranje kako bi odredili lokacije za postavljanje budućih seizmoloških postaja.

Prije odlaska na teren i mjerenja mikroseizmičkog nemira, napravljena je prostorna analiza u ArcGIS Pro. Kriteriji koji su korišteni kako bismo dobili konačnu kartu pogodnih lokacija za postavljanje seizmoloških postaja uključuju prirodne i antropogene izvore seizmičkog nemira (kao što su ceste, željeznice, industrija, površinske vode), geologiju te geomorfološke kriterije (kao što su nagib terena).

Terenska mjerenja izvođena su u tri tima na padinama Banskog brda na ukupno 10 lokacija koristeći seizmometar MBB 2 i digitalizator podataka Q8. Sva mjerenja provedena su na identičan način: seizmometar smo postavili u plitku iskopanu rupu u tlu u dubini od oko 50 centimetara koju smo ispunili pijeskom. Mjerenja na svakoj od lokacija trajala su oko 2 sata, a dobiveni podaci bit će korišteni za izradu preliminarnih karata predviđenog ambijentalnog šuma u svrhu određivanja lokacija za postavljanje novih, stalnih postaja.

Zahvaljujemo Belje plus d.o.o. na ustupljenim parcelama na kojima smo mjerili mikroseizmički nemir, a posebno gospodinu Ladislavu Odriju na prijevozu, pomoći i svim korisnim savjetima.