U sklopu projekta CROSSNET i u suradnji s Hrvatskim Geološkim Institutom nabavljene su Osnovne Geološke Karte (OGK) i Hidrološke karte cijele Republike Hrvatske.

Cilj projekta CROSSNET je jačanje infrastrukturnih i organizacijskih kapaciteta Seizmološke službe radi povećanja kvalitete prikupljanja, obrade i primjene seizmičkih podataka potrebnih za proces obnove objekata, planiranje izgradnje novih objekata i praćenje javne infrastrukture, kao i jačanje otpornosti Hrvatske na potrese i povezane rizike. Za ostvarenje tog cilja potrebno je provesti prostorne analize i definirati pogodne lokacije novih stanica pri čemu će se između ostalog koristiti karte dobivene od strane HGI-ja.