Jedan od osnovnih ciljeva projekta CROSSNET postavljanje je 95 novih seizmoloških postaja diljem Hrvatske radi poboljšanog praćenja seizmičnosti naše domovine (i susjednih država, jer potresi ne poznaju granice). Postaje će biti opremljene najkvalitetnijim mjernim instrumentima, odnosno seizmometrima, akcelerometrima, akcelerografima i digitalizatorima podataka. Njihova zadaća će biti kontinuirano bilježenje i pohranjivanje podataka o gibanju tla te prijenos do centralnog sustava u Operativnom centru Seizmološke službe RH. Geološka raznolikost naše domovine, koja ju čini tako lijepom i posebnom, od aluvijalnih naslaga do krša, čini posao postavljanja seizmoloških postaja izazovnijim. Različite vrste podloga zahtijevaju različit pristup postavljanju seizmoloških postaja. Stoga nije moguće odabrati iste načine postavljanja kao ni postaviti iste vrste uređaja na svim lokacijama. Potrebna je jedna vrsta uređaja za postavljanje u bušotinama kako bi se maksimalno smanjio površinski šum na terenima sjeverne Hrvatske, Slavonije i Baranje, druga vrsta uređaja koja će se postavljati na izgrađene objekte seizmoloških postaja u gorskim i primorskim područjima naše zemlje te posebna vrsta uređaja koja se može postaviti na dno našeg Jadranskog mora. U nastavku teksta možete pročitati detaljnije o odabranim uređajima i instrumentima koji će se postaviti u okviru projekta CROSSNET. Ovdje su prikazani instrumenti koji su prošli postupak javne nabave, dok za otvorene postupke javne nabave objava slijedi tek po njihovom uspješnom završetku. 

ETNA2 AKCELEROGRAF 

ETNA2 je akcelerograf koji se sastoji od kućišta s tri okomito postavljena akcelerometra (Episenzora). Signali iz akcelerometara usmjeravaju se na tiskanu ploču i digitaliziraju pojedinačnim analogno-digitalnim pretvaračima (A/D). Zatim se filtriraju i prosljeđuju glavnom procesoru sustava koji se sastoji od visoko integriranog procesora male snage koji pokreće Linux i Kinemetrics Rockhound softver. Interakcija korisnika sa sustavom je putem softvera za postavljanje, kontrolu i rad sustava te preko konektora prednje ploče za fizičko povezivanje napajanja komunikacijskih uređaja i GNSS (GPS) signala. 

Akcelerograf je samostalan, tako da u slučaju kvara jednog uređaja, drugi uređaj na postaji radi (uvijek će biti u paru sa seizmometrom na postaji). Služi za bilježenje jakih bliskih potresa, kad seizmometar koji je namijenjen za bilježenje slabog gibanja tla (kako bi zabilježio i najslabije trešnje tla u blizini postaje, kao i daleke potrese diljem svijeta) prestane biti sposoban bilježiti gibanje tla. U okviru projekta nabavljeno je 100 ovakvih uređaja.

Etna2 akcelerograf

ŠIROKOPOJASNI SEIZMOMETAR STS-2.5 (STRECKEISEN) 

STS-2.5 je seizmometar visokih performansi dizajniran za najbolje seizmološke postaje. STS-2.5 nasljednik je legendarnog STS-2 modela, uz 10 puta povećanu neosjetljivost na barometarski tlak. Kao i svi moderni senzori, daje izlazni signal proporcionalan brzini gibanja tla, ali u širokom rasponu i s vrlo niskom razinom instrumentalnog šuma. Sastoji se od 3 identične koso orijentirane komponente mehaničkog senzora. Ovaj troosni dizajn jamči da su vodoravne i okomite komponente usklađene što je bolje moguće. Instrument će biti postavljen u objekt na seizmološkoj postaji.  

Ovo je Rolls-Royce među seizmometrima. Izuzetno je osjetljiv i sposoban zabilježiti i najslabije trešnje tla. Kako bi bio maksimalno iskoristiv, zahtijeva posebne uvjete instalacije (specijalno odabrane „mirne” lokacije kako bi se maksimalno smanjila razina ambijentalnog šuma). U okviru projekta nabavljeno je 20 ovakvih uređaja. 

Širokopojasni seizmometar STS-2.5

OMNISENSOR 

Omnisenzor je globalni referentni akcelerometar za ravnotežu sila (Model Episensor) i seizmometar (Model MBB-2), zajedno u jednom paketu spremnom za izravno postavljanje kao klasični senzor ili spuštanje u bušotine. Pokriva više od 205 dB dinamičkog raspona u jednom vodonepropusnom kućištu, s jednim pomorskim konektorom i kabelom za ugradnju u stupove i bušotine. Omnisenzor bilježi potrese od najslabijih do najjačih magnituda i intenziteta. Senzori u ovom uređaju međusobno su usklađeni te ih nije potrebno dodatno centrirati i zaključavati masu. Instalacija ovog uređaja moguća je i na dubini od 600 m u suhoj bušotini. Kabel s Y završetkom spaja se na Quanterra Q8 Qantix digitalizator. Ovakav kompaktan uređaj postavljat će se diljem Republike Hrvatske u seizmološke postaje. U okviru projekta nabavljeno je 50 ovakvih visokokvalitetnih uređaja. 

Omnisenzor

MINIJATURNI ŠIROKOPOJASNI SEIZMOMETAR MBB-2  

MBB-2 je troosni širokopojasni seizmometar koji pruža propusni pojas osjetljiv na brzinu gibanja tla od 120 sekundi do približno 150 Hz. Senzor se nalazi u kućištu od nehrđajućeg čelika kako bi se omogućio pouzdan rad u plitkoj bušotini. Omogućeno je jednostavno postavljanje u okruženjima koja se obično smatraju “neidealnima” za širokopojasne senzore. Senzor je dizajniran za napajanje izravno iz digitalizatora Quanterra Q8.  

Ovaj senzor može se postavljati u bušotine kao i u podzemne i nadzemne instalacije. Uređaj je vodonepropustan pa mu ne smetaju niti prodori vode u samu postaju (ako ga ne prevrnu, naravno!). U okviru projekta, nabavljeno je ukupno 45 komada, od čega će 20 biti u posebnoj izvedbi za terenska istraživanja, a 25 će biti instalirano u seizmološke postaje na teritoriju RH.

Širokopojasni seizmometar MBB-2

QUANTERRA Q8 QANTIX 

Q8 je digitalizator podataka dobivenih s akcelerometara i seizmometara te predstavlja najnapredniji svjetski sustav za prikupljanje podataka sa seizmoloških senzora. Ovaj uređaj sadrži tzv. “FrontEnd” modul koji upravlja svim zadacima u stvarnom vremenu, uključujući digitalizaciju, označavanje vremena, kontrolu senzora i praćenje stanja priključenih instrumenata, njihovog napajanja i slično. Memorijski međuspremnik pruža elastičnost u prijenosu digitaliziranih podataka s vremenskim žigom na “BackEnd” modul koji bilježi podatke i upravlja vanjskim sučeljima.  

“FrontEnd” pokreće OS u stvarnom vremenu, a dizajniran je da radi na najnižoj mogućoj potrošnji energije od oko 250 mW. Vrlo mala latencija čini ga prikladnim i za sustave brzog uzbunjivanja. 

Ovaj uređaj spaja se na sve seizmometre i akcelerometre. Predstavlja sam vrh ponude u svijetu seizmološke opreme i omogućava proširenje mjernih parametara spajanjem ostalih senzora (uvjeta okoliša, npr. temperature, relativne vlage, tlaka zraka, …). U okviru projekta nabavljeno je ukupno 140 ovakvih digitalizatora, od čega je 20 u posebnoj izvedbi za terenska istraživanja s MBB-2 seizmometrom. 

Digitalizator Qantix Quanterra Q8

Mreža novopostavljenih seizmoloških postaja omogućit će kvalitetnije i detaljnije praćenje seizmičke aktivnosti, smanjenje razine instrumentalnog šuma na većini lokacija u odnosu na postojeću, te smanjenje minimalne magnitude koju je moguće zabilježiti na cijelom teritoriju RH. Nova i moderna mreža praćena modernim sustavom prikupljanja i obrade podataka omogućit će brzu komunikaciju s Ministarstvom unutrašnjih poslova – Ravnateljstvom civilne zaštite RH i građanstvom, te izradu opsežnijeg kataloga potresa RH kao i karata potresne opasnosti Hrvatske. Podaci prikupljeni mjerenjima unaprijeđene seizmološke mreže RH pomoći će u kartiranju aktivnih rasjeda i stvorit će uvjete za daljnje napredovanje seizmološke struke u RH.  

Nova saznanja sa svime nabrojenim, omogućit će daljnji razvitak protupotresne gradnje u RH, izradu kvalitetnih prostornih planova i razvoj seizmologije i pratećih struka. 

Pratite novosti o projektu CROSSNET na našim stranicama i društvenim mrežama!